Powrót

Program Zielony Proces

Troska o środowisko naturalne jest wpisana w nasze działania już na etapie opracowywania technologii wytwarzania produktów. W ramach programu Zielony Proces (zobacz Deklarację) wszystkie aspekty związane z rozwojem i wytwarzaniem produktu są analizowane, monitorowane i optymalizowane w taki sposób, by ograniczyć ich wpływ na środowisko. Program zakłada ciągłe doskonalenie procesów, m.in. poprzez zmniejszanie ich materiałochłonności, energochłonności czy ograniczanie zużycia szkodliwych rozpuszczalników.

Promujemy również innowacyjne pomysły naszych pracowników, które przyczyniają się do poprawy eko-wydajności procesów, produktów i usług. Corocznie przyznajemy Nagrody Zielonego Procesu. Laureaci - poza nagrodami finansowymi - otrzymują prawo zasadzenia swojego drzewa na terenie firmy. Inicjatywy zgłoszone przez naszych pracowników w 2013-2014 r. przyniosły firmie prawie 7 mln zł oszczędności.

Zachęcamy do obejrzenia filmu poświęconego Nagrodzie Zielonego Procesu: