Powrót

Deklaracja Bezpieczna Flota

Program Bezpieczna Flota prowadzony jest w trosce o bezpieczeństwo pracowników firmy użytkujących samochody służbowe i prywatne oraz innych użytkowników dróg. Polpharma włącza się w popularyzację zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez dodatkowe inicjatywy realizowane z partnerami społecznymi na szczeblu ogólnopolskim i w społeczności lokalnej.

W ramach Programu Bezpieczna Flota Polpharma zobowiązała się do budowania kultury bezpieczeństwa użytkowników samochodów służbowych poprzez:

 • nadanie priorytetu bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
 • społecznie i ekonomicznie uzasadnioną, ciągłą poprawę bezpieczeństwa,
 • przyjęcie odpowiedzialności za wspieranie programu na wszystkich poziomach zarządzania,
 • efektywny proces zarządzania flotą oparty o procedurę Samochody Służbowe,
 • edukację użytkowników samochodów służbowych w zakresie bezpieczeństwa,
 • indywidualną odpowiedzialność każdego kierowcy za bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.

Program Bezpieczna Flota obejmuje m.in.:

 • Kluczowe wskaźniki efektywności i bezpieczeństwa,
 • Kodeks bezpiecznej jazdy,
 • Zasady Ekojazdy i Zrównoważonego transportu,
 • Szkolenia i treningi doskonalące świadomość kierowców, umiejętności bezpiecznej jazdy i udzielania pierwszej pomocy,
 • Wprowadzenie korporacyjnego standardu wyposażania aut floty samochodowej,
 • Nagrody dla najbezpieczniejszych kierowców samochodów służbowych.

Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie i proaktywna postawa każdego pracownika w ramach Programu Bezpieczna Flota, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.