Powrót

Deklaracja Zasad Eko-Transportu

Polpharma prowadzi pro-środowiskowe zarządzanie transportem, aby minimalizować zużycie surowców naturalnych oraz ograniczać wpływ na środowisko naturalne zachęcając pracowników oraz lokalną społeczność do nowatorskiego i zielonego podejścia do biznesu oraz systemów transportu.

Polpharma promuje środki transportu oraz działania zmniejszające systematycznie ślad ekologiczny poprzez:

 1. Wspieranie i zachęcanie pracowników oraz społeczeństwo lokalne do korzystania z:
  1. ruchu rowerowego,
  2. wspólnego dojazdu,
  3. telekonferencji,
  4. tele – pracy.
 2. Zapewnienie transportu substancji niebezpiecznych w sposób bezpieczny i zgodny z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami.
 3. Stosowanie zintegrowanych systemów transportu towarów.
 4. Optymalizowanie realizacji potrzeb transportowych.
 5. Używanie środków transportu:
 6. w których zastosowano innowacyjne, ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania technologiczne,
 7. wykonanych z elementów o wysokiej trwałości, z materiałów z recyklingu,
 8. o wysokiej efektywności zużycia paliwa,
 9. w których stosuje się paliwa ekologiczne lub hybrydowe silniki.
 10. Zmniejszanie ilości transportów poprzez stosowanie elektronicznych systemów przekazywania danych i dokumentów.
 11. Promowanie zakupu urządzeń, pojazdów, surowców, półproduktów, opakowań wyprodukowanych lokalnie lub w miejscach jak najbliżej zlokalizowanych.

Podejmując powyższe działania wsparte dobrymi i zrównoważonymi praktykami firma troszczy się o czystość środowiska, zasoby naturalne, zabezpiecza lepszą jakość życia pracowników, lokalnej społeczności, w której działa oraz wzmacnia swoją społeczną odpowiedzialność.

Starogard Gdański, wrzesień 2011