Powrót

Deklaracja Zasad Zarządzania Rozpuszczalnikami

Polpharma prowadzi działania zapewniające pro-środowiskowe zarządzanie rozpuszczalnikami poprzez minimalizację zagrożeń oraz ich negatywnego wpływu na środowisko.

Polpharma dokłada wszelkich starań, aby systematycznie ograniczać oddziaływanie rozpuszczalników na środowisko poprzez:

 1. Optymalizację procesów technologicznych:
  • Minimalizację ilości użytych rozpuszczalników.
  • Maksymalizację procesów regeneracji i powtórnego wykorzystania rozpuszczalników i produktów ubocznych.
  • Stosowanie najlepszych dostępnych technologii.
 2. Przeprowadzanie oceny wpływu na środowisko każdego rozpuszczalnika przed rozpoczęciem stosowania, uwzględniającej przepływ materiału od zakupów poprzez transport, magazynowanie, stosowanie aż do przekazania jako odpad.
 3. Eliminowanie rozpuszczalników o własnościach rakotwórczych, mutagennych oraz działających szkodliwie na rozrodczość.
 4. Eliminowanie rozpuszczalników chlorowanych.
 5. Stosowanie substytutów bardziej przyjaznych środowisku.
 6. Zapewnienie odpowiednich praktyk oraz właściwych warunków przechowywania,  magazynowania i transportu rozpuszczalników.
 7. Ograniczanie emisji rozpuszczalników do środowiska przez stosowanie urządzeń redukujących spełniających wymagania najlepszych dostępnych technik.

Podejmując powyższe działania wsparte dobrymi i zrównoważonymi praktykami, firma troszczy się o czystość środowiska, zasoby naturalne, zabezpiecza lepszą jakość życia dla pracowników, lokalnej społeczności, w której działa oraz wzmacnia swoją społeczną odpowiedzialność.

Starogard Gdański, sierpień 2011