Powrót

Deklaracja Zasad Zielonego Procesu

Polpharma prowadzi działania zapewniające pro-środowiskowe projektowanie procesów w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko.

Polpharma dokłada wszelkich starań, aby systematycznie ograniczać oddziaływanie projektowanych procesów na środowisko poprzez: 

  1. Optymalizację procesów a także wdrażanie zielonych, innowacyjnych i najlepszych dostępnych technik.
  2. Projektowanie i modernizowanie procesów, które zapewni ich większą efektywność materiałową oraz energetyczną.
  3. Projektowanie łatwo biodegradowalnych produktów i produktów ubocznych, opakowań i emisji do wszystkich elementów środowiska.
  4. Eliminowanie rozpuszczalników o własnościach rakotwórczych, mutagennych oraz działających szkodliwie na rozrodczość oraz minimalizację ilości użytych rozpuszczalników.
  5. Maksymalizację procesów regeneracji i powtórnego wykorzystania rozpuszczalników i produktów ubocznych.
  6. Zastępowanie szkodliwych, niebezpiecznych surowców i rozpuszczalników bezpieczniejszymi substancjami.
  7. Wykorzystanie katalizatorów oraz reakcji chemo-enzymatycznych.
  8. Zapobieganie i minimalizowanie emisji zanieczyszczeń do wszystkich elementów środowiska.
  9. Analizę cyklu życia produktu oraz zarządzanie zapewniające zmniejszenie wpływu na środowisko wytwarzanych produktów.
  10. Zapewnienie odpowiednich praktyk oraz właściwych warunków przechowywania, magazynowania i transportu stosowanych substancji chemicznych, materiałów i odpadów.

Podejmując powyższe działania wsparte dobrymi i zrównoważonymi praktykami, firma troszczy się o czystość środowiska, zasoby naturalne, zabezpiecza lepszą jakość życia dla pracowników, lokalnej społeczności, w której działa oraz wzmacnia swoją społeczną odpowiedzialność.

 

Starogard Gdański, sierpień 2011