Powrót

Kodeks EGA

Jako jeden z członków organizacji EGA (ang. European Generic and Biosimilar Medicines Association), zrzeszającej najważniejszych europejskich producentów leków generycznych i bionastępczych, zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad przyjętego przez EGA pod koniec 2014 roku „Kodeksu postępowania we wzajemnych relacjach ze środowiskiem służby zdrowia”.

Dokument ten zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące relacji z otoczeniem medycznym, normujące nie tylko kwestię komunikacji marketingowej, ale także współpracę z organizacjami pacjentów i ekspertami medycznymi, edukację środowiska medycznego czy zaangażowanie społeczne.