Powrót

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Troska o zdrowe i bezpieczne środowisko pracy jest naszym priorytetem.

Polityką firmy jest podejmowanie skutecznych działań w celu ochrony życia i zdrowia pracowników i innych osób pracujących pod nadzorem organizacji przed zagrożeniami występującymi w procesie pracy.

W szczególności firma zobowiązuje się do :

  • Przestrzegania wymagań prawnych, zasad i innych wymagań odnoszących się do zagadnień BHP.
  • Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania oraz wyników w obszarze BHP.
  • Ciągłej ekonomicznie lub społecznie uzasadnionej poprawy warunków pracy uwzględniającej postęp organizacyjny  

i techniczny.

  • Zapobiegania urazom, wypadkom przy pracy, chorobom i schorzeniom zawodowym oraz zdarzeniom wypadkowym.
  • Dawania priorytetu ochronom zbiorowym nad indywidualnymi, zgodnie z hierarchią środków kontroli ryzyka.
  • Podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz uwzględniania roli personelu w funkcjonowaniu systemu.
  • Identyfikacji i monitorowania zagrożeń oraz minimalizowania ryzyka.
  • Komunikowania i konsultowania z zainteresowanymi stronami wewnętrznymi i zewnętrznymi zagadnień mających wpływ na ich bezpieczeństwo i zdrowie.
  • Zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki.
  • Dążenia do ciągłej poprawy wizerunku firmy.

Ludzie są dla nas zawsze na pierwszym miejscu.

Wszyscy czujemy się odpowiedzialni za bezpieczeństwo w naszej firmie.

Każdego dnia staramy się tworzyć komfortowe środowisko pracy, w którym wszyscy będziemy czuć się bezpiecznie.

Wierzymy, iż wspólne zaangażowanie w działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy pozwoli odnieść oczekiwany sukces.

Starogard Gdański, 10.09.2014r.