Powrót

Przedstawiciele zawodów medycznych

Przedstawiciele zawodów medycznych (HCP)

Współpraca środowiska medycznego z branżą farmaceutyczną jest ważnym elementem rozwoju wiedzy medycznej. Jej celem jest stała poprawa jakości opieki nad pacjentami i doskonalenie wiedzy na temat farmakoterapii. Ideą Kodeksu Medicines for Europe jest przedstawienie społeczeństwu wartości i zakresu tej współpracy.

Kodeks został opracowany przez europejski związek reprezentujący producentów leków generycznych i bionastępczych, Medicines for Europe. W Polsce został wdrożony w 2017 roku przez firmy zrzeszone w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF). Każdy z sygnatariuszy powinien co roku publikować Raport Przejrzystości, zawierający informację o wybranych świadczeniach dotyczących:

  • wynagrodzeń dla przedstawicieli zawodów medycznych (m.in. prowadzenie warsztatów, prelekcji, pełnienia roli eksperta w panelu doradczym), wsparcia udziału przedstawicieli zawodów medycznych w wydarzeniach edukacyjnych,
  • wynagrodzeń lub wsparcia na rzecz organizacji ochrony zdrowia i organizacji pacjentów (m.in. darowizny lekowe, rzeczowe i pieniężne).

Polpharma jest firmą odpowiedzialną społecznie, a jej działania w tej dziedzinie opierają się na trzech filarach: służbie pacjentom i społeczeństwu, etycznym prowadzeniu biznesu oraz innowacjach i rozwoju wiedzy.

Idea Kodeksu Medicines for Europe jest nam bardzo bliska. Nasze działania realizujemy przy zachowaniu najwyższych standardów etycznych, w tym transparentności. Wdrażając zasady Kodeksu zobowiązujemy się do przejrzystego informowania społeczeństwa o celu współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zdrowia oraz organizacjami pacjenckimi.

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem Przejrzystości dla Przedstawicieli zawodów medycznych (Healthcare Professionals – HCP) oraz Notą metodologiczną, która wyjaśnia zasady publikacji i umożliwia czytelnikom lepsze zrozumienie danych [Nota metodologiczna]

Przedstawiciele zawodów ochrony zdrowia Organizacja ochrony zdrowia Organizacji pacjentów

Podsumowanie zawierające dane zagregowane dla HCP:

Sposób prezentacji Liczba 
HCP
Suma
 Wynagrodzeń 
(PLN)
Wsparcie uczestnictwa w wydarzeniach edukacyjnych (liczba przypadków)
Organizowanych 
przez stronę trzecią
Organizowanych 
przez Polpharma
Wizyty w
zakładach
 produkcyjnych 
Polpharma
W
Polsce
W UEPoza UEW
Polsce
W UEPoza UE

W celu wycofania zgody na publikację Pana/Pani danych w Raporcie Przejrzystości w formie indywidualnej, sprostowania danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prosimy o kontakt poprzez email: przejrzystosc@polpharma.com lub telefon pod numer: +48 22 3646833 lub +48 22 3646807.

Informujemy, że w przypadku wycofania zgody na publikację Pana/Pani danych w Raporcie Przejrzystości w formie indywidualnej, dane pozostaną ujawnione w formie zagregowanej.