Powrót

Sponsoring korporacyjny

Działania w zakresie sponsoringu korporacyjnego realizujemy w trzech głównych obszarach:

Wspieramy szereg inicjatyw komercyjnych w społecznościach lokalnych, które wywierają pozytywny wpływ na beneficjentów (więcej na temat rezultatów działań w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronie 33). Promujemy także sport zawodowy.

Uczestniczymy w wartościowych projektach zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Przy wyborze projektów sponsorskich bierzemy pod uwagę zgodność z charakterem działalności Polpharmy i politykami firmy oraz ich wymiar społeczny i edukacyjny.

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi:

Wnioski o sponsoring kierowane do Polpharmy powinny zawierać dane podmiotu wnioskującego i informacje o osobie kontaktowej, opis i cele przedsięwzięcia, opis jego odbiorców, planowany sposób promocji, wysokość wnioskowanej kwoty, opis świadczeń sponsorskich, a w wypadku zaangażowania w projekt innej firmy z sektora farmacji i ochrony zdrowia – także informacje o tym fakcie.  

Nie angażujemy się w projekty noszące znamiona jakiejkolwiek dyskryminacji, naruszające prawo i przyjęte normy społeczne, propagujące działalność partii politycznych, a także stanowiące ryzyko dla życia i zdrowia, związane z uzależnieniami i niezdrowymi nawykami czy powodujące zagrożenie dla środowiska.

Przeczytaj więcej na temat inicjatyw komercyjnych w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronach 84-87.