Powrót

Współpraca ze środowiskiem studenckim

We współpracy z organizacjami studenckimi (Samorządy Studenckie, Młoda Farmacja) od 2007 roku prowadzimy program naukowo-szkoleniowy Pharma Wiedzy przeznaczony dla studentów farmacji i medycyny wszystkich uczelni medycznych w Polsce. Od początku funkcjonowania programu zorganizowaliśmy 26 konferencje wzięło udział prawie 2500 studentów  reprezentujących 10 polskich uczelni medycznych.

Pharma Wiedzy to okazja dla przyszłych lekarzy i farmaceutów do uzupełnienia wiedzy uczelnianej o nowe zagadnienia istotne z punktu widzenia ich przyszłej pracy.

Staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom i tak dostosowujemy tematykę konferencji, aby jak najlepiej spełniała potrzeby uczestników. Przyszli farmaceuci poznają między innymi aspekty rozwoju i produkcji leków generycznych w praktyce przemysłowej. Z kolei kluczowym punktem programu dla studentów medycyny są warsztaty w zakresie komunikacji lekarza z pacjentem dla poprawy właściwego przestrzegania zaleceń terapeutycznych, zwłaszcza w leczeniu chorób przewlekłych.  

Zgłoszenia do udziału w programie prosimy kierować w formie mailowej na adres dominika.kotula@polpharma.com lub telefonicznie pod numerem 58 563 80 54.

Przeczytaj więcej na temat środowisk medycznych i farmaceutycznych w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronach 84-87.