Powrót

Edukacja i profilaktyka zdrowotna

Dostarczamy nie tylko wysokiej jakości leki, ale również uczymy pacjentów, jak dbać o zdrowie i poprawiać jakość swojego życia. Propagujemy zasady profilaktyki zdrowotnej, realizując liczne programy edukacyjne. Pomagamy lekarzom i farmaceutom w poszerzaniu wiedzy i niesieniu pomocy pacjentom. Edukujemy studentów i wspieramy działalność studenckich kół naukowych.

Przeczytaj więcej na temat popularyzowania zasad profilaktyki zdrowotnej wśród pacjentów i pracowników oraz wspierania pacjentów w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronach 17-26.

Ciśnienie na życie

www.cisnienienazycie.pl

“Ciśnienie na życie” to największa ogólnopolska kampania społeczna dotycząca nadciśnienia tętniczego. W latach 2013-2014 dotarliśmy z kampanią do blisko 100 miejscowości. Zmierzyliśmy ciśnienie ponad 326 tys. Polaków i rozdaliśmy 750 tys. egzemplarzy materiałów edukacyjnych. A to wszystko żeby zachęcić Polaków do regularnych pomiarów ciśnienia i edukować ich na temat profilaktyki chorób układu krążenia.

Kampania „Ciśnienie na życie” to przedsięwzięcie na ogromną skalę – nie ogranicza się do pojedynczych akcji w wybranych regionach Polski, przeciwnie, bezpłatne badania ciśnienia tętniczego krwi o raz wieku serca prowadzone są nieprzerwanie od półtora roku w kolejnych miastach na terenie całej Polski.

Przeprowadzone po roku trwania kampanii badanie PBS (01.2014) pokazało, że znajomość czynników ryzyka chorób układu krążenia wśród osób, które słyszały o kampanii, była wyższa średnio o 15 punktów procentowych w porównaniu z grupą nieznającą kampanii. Aż 28% osób, które słyszały o kampanii, zadeklarowało, że mierzyło ciśnienie w ostatnim tygodniu – to niemal dwukrotnie więcej niż w grupie osób, które o kampanii nie słyszały (15%).

Po serii akcji bezpłatnych pomiarów ciśnienia i wieku serca organizowanych w centrach handlowych na terenie całego kraju, organizatorzy kampanii „Ciśnienie na życie” po raz kolejny wysłali w Polskę swoje mobilne centrum badań. Warto wypatrywać oznakowanego logotypem akcji pojazdu na drogach – na wszystkich chętnych będzie czekać wykwalifikowana ekipa pielęgniarek, która nie tylko zmierzy bezpłatnie ciśnienie krwi, ale dodatkowo przy pomocy innowacyjnej aplikacji , przeprowadzi badanie wieku serca.

 

Przygotuj się na wstrząs!

www.odetchnijspokojnie.pl

Przygotuj się na wstrząs - logo

„Przygotuj się na wstrząs!” to ogólnopolski program edukacyjno-informacyjny, objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, dotyczący problemu anafilaksji. Celem Programu jest edukacja społeczeństwa, pacjentów i ich rodzin na temat przyczyn anafilaksji, konsekwencji oraz zasad postępowania w sytuacji wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.

Kampania ma pomóc w szybkim i trafnym rozpoznawaniu objawów, w poprawnym określaniu alergenów oraz w prawidłowym zachowaniu się wobec osoby we wstrząsie anafilaktycznym. Realizowane w ramach programu inicjatywy skierowane są do różnych grup odbiorców - alergików i ich rodzin, ekspertów z dziedziny alergologii, mediów, a także pszczelarzy czy pracowników komunikacji miejskiej. W latach 2013-2014 przeprowadziliśmy wiele szkoleń, wydarzeń plenerowych i wykładów dla środowiska lekarskiego.

Więcej na temat kampanii Przygotuj się na wstrząs! w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronie 19.

Strefa na Zdrowie

Celem programu jest ułatwienie dostępu do badań, porad lekarskich oraz edukacji zdrowotnej osobom w wieku 50+, głównie z niewielkich ośrodków miejskich. W latach 2013-2015 przeprowadziliśmy 43 akcje bezpłatnych badań, z których skorzystało ponad 12 tyś. osób.

Podczas każdego spotkania można skorzystać z badań kardiologicznych (poziom cholesterolu, glukozy i ciśnienia tętniczego krwi, EKG), okulistycznych (badanie ciśnienia gałki ocznej oraz dna oka)  i dermatologicznych. Każdy pacjent otrzymuje także fachową poradę lekarza specjalisty oraz ewentualne wskazania do dalszego leczenia. Badania wykonywane są bez skierowania oraz wcześniejszych zapisów. W 2016 roku zaplanowanych jest 13 akcji.

Program prowadzony jest we współpracy z lokalnymi ośrodkami Caritas. Strefy bezpłatnych badań uruchamiane są w niedziele w bliskim sąsiedztwie kościołów, w godzinach 8:00 – 18:00.

 

Więcej na temat kampanii edukacyjnych i profilaktycznych w naszym Raporcie Społecznym - Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronie 17-21.

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego

www.opzs.pl

Dzieląc się wiedzą o zdrowiu, przełamujemy społeczne tabu, na przykład wokół takich problemów, jak zdrowie seksualne seniorów czy osób niepełnosprawnych.

Zainicjowany w 2008 roku program, to nowatorska w formie i przekazie kampania społeczna promująca zdrowie seksualne. Jej celem jest edukowanie społeczeństwa na temat wpływu zdrowia seksualnego na wszystkie sfery życia człowieka, w tym ogólną kondycję fizyczną, zdrowie psychiczne oraz relacje społeczne.

W ramach programu realizowane są działania kierowane zarówno do środowiska medycznego, jak i pacjentów, ich bliskich oraz całej opinii społecznej. Są to m.in.:

  • projekty realizowane razem z organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji),
  • konkursy plastyczne i fotograficzne,
  • pomoc osobom z problemami dot. zdrowia seksualnego,
  • prowadzenie edukacyjnych serwisów internetowych www.opzs.pl.
  • Prowadzony jest również bardzo aktywny profil „Seks to zdrowie” w serwisie społecznościowym Facebook.

Więcej na temat Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na temat Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronie 24.