Powrót

Promocja innowacyjności

Wspieramy liczne projekty związane z promocją innowacyjności, rozwoju wiedzy i współpracy pomiędzy biznesem a nauką.

Jako sponsor Centrum Nauki Kopernik zachęcamy dzieci i młodzież do nauki przez zabawę. Wspieramy projekty realizowane przez studenckie koła naukowe. Patronujemy ważnym konferencjom, w tym konferencji „Innowacyjna Europa".

Jesteśmy partnerem i fundatorem grantu naukowego w konkursie Złoty Skalpel, organizowanym przez Puls Medycyny dla największych innowatorów w polskiej ochronie zdrowia.

Wspólnie z Dziennikiem Gazetę Prawną odkrywamy polskie wynalazki i nagradzamy ich autorów w ramach konkursu „Eureka DGP” 

Finansujemy także realizację projektów naukowych w dziedzinie farmacji i medycyny, program stypendialny dla młodych doktorantów oraz nagrody dla autorów najlepszych prac magisterskich wydziałów farmaceutycznych – więcej na ten temat na stronie Naukowej Fundacji Polpharmy.

Przeczytaj więcej na temat naszych innowacji i rozwoju wiedzy, a w szczególności wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz budowania pomostu pomiędzy nauką w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności  na stronach 73-83.