Powrót

Wolontariat pracowniczy

Pracownicy Polpharmy chętnie pomagają innym, jednocząc się wokół idei „Ludzie pomagają Ludziom”.

W 2013 roku wdrożyliśmy Program Wolontariatu Pracowniczego we wszystkich lokalizacjach Grupy Polpharma w Polsce. Program realizowany jest na zasadzie konkursu grantowego i zakłada dofinansowanie 20 najciekawszych projektów zgłoszonych przez naszych pracowników. Projekty mogą być zgłaszane w następujących kategoriach: zdrowie i profilaktyka zdrowotna, poprawa jakości życia, edukacja i wyrównanie szans, pomoc humanitarna, rozwój lokalny i ekologia. W I edycji Programu ponad 100 wolontariuszy Grupy Polpharma zrealizowało prace wolontariackie na rzecz placówek i organizacji, mających pod swoją opieką ponad 1000 beneficjentów. W 2014 roku zakończyła się II edycja Programu. W jej ramach 157 wolontariuszy m.in. przeprowadziło remonty kilku placówek opiekuńczo - wychowawczych i zorganizowało akcje edukacyjne. Zapraszamy do zapoznania się z relacjami na:

kanale Youtube Polpharmy

Ponadto, około 100 menadżerów marketingu i sprzedaży w ramach corocznej akcji wolontariatu remontuje wspólnie wybrany ośrodek. Odnowili m.in. Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny  w Michalinie i budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tomaszowie Mazowieckim. Zagospodarowali plac do rehabilitacji osób niepełnosprawnych w Białej Rawskiej i wykończyli pomieszczenia w nowo wybudowanym Domu Samotnej Matki w Ełku.

Nasi pracownicy co roku wcielają się w rolę Świętych Mikołajów, spełniając prośby dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych oraz świetlic środowiskowych. W latach 2013-2014 przygotowaliśmy łącznie 540 gwiazdkowych prezentów. w 2015 roku rozpoczęliśmy współpracę z organizatorami Szlachetnej Paczki.

Przeczytaj więcej na temat wolontariatu pracowniczego w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronach 30-31.