Powrót

Kodeks postępowania Dostawców Grupy Polpharma

Od wszystkich naszych Dostawców niezależnie od kraju ich pochodzenia, oczekujemy stosowania zasad postępowania zawartych w Kodeksie postępowania Dostawców Grupy Polpharma.

Kodeks postępowania obejmuje zagadnienia dotyczące etyki, warunków i bezpieczeństwa pracy, jakości produktów, ochrony środowiska i prowadzenia badań. Dokument ten jest pierwszym krokiem i przyczynkiem do ciągłego doskonalenia całego łańcucha dostaw Grupy Polpharma, a jego przestrzeganie stanowi ważne kryterium oceny i doboru Dostawców do współpracy.

Grupa Polpharma oczekuje od Dostawców, że podejmą odpowiednie działania w celu:

  • przekazania wszelkich wymagań Kodeksu swoim pracownikom oraz Dostawcom,
  • przestrzegania zasad Kodeksu postępowania poprzez wszelkie ogniwa łańcucha dostaw,
  • weryfikacji spełnienia założeń Kodeksu postępowania oraz wdrożenia systemu ich nadzoru,
  • promowania i zwiększania świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Przestrzegania zasad Kodeksu oczekujemy od każdego pracownika reprezentującego Dostawcę zarówno w kontaktach z Grupą Polpharma, jak i każdym innym podmiotem. Jesteśmy przekonani, że zasady Kodeksu pomogą Dostawcom w efektywnym zarządzaniu i rozwijaniu kultury etycznej w ich organizacjach. Zachęcamy do aktywnego wdrażania zapisów Kodeksu.

Zdajemy sobie sprawę, że zapewnienie zgodności działań naszych Dostawców z zapisami Kodeksu może wiązać się z koniecznością wprowadzenia zmian organizacyjnych. Niektóre z nich będą wymagać czasu, dlatego możliwe jest stopniowe dostosowywania procesów tam, gdzie będzie to konieczne. W takim przypadku, zachęcamy do kontaktu z Nami celem poinformowania o planowanych działaniach dla realizacji wymogów Kodeksu.

Nadzorujemy efektywność stosowania zasad Kodeksu i rozwijamy kolejne, by ją wspomóc. Dlatego zapraszamy naszych Dostawców do zgłaszania wszelkich uwag lub wątpliwości związanych z wdrażaniem i stosowaniem Kodeksu w ich organizacjach. Chętnie dzielimy się także doświadczeniem i dobrymi praktykami Grupy Polpharma w zakresie budowania kultury etycznej w firmie. Oferujemy wsparcie przy wdrożeniu Kodeksu postępowania u naszych Dostawców i zachęcamy do kontaktu z nami.

Przeczytaj więcej na temat odpowiedzialnego łańcuch dostaw w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronach 70-71

KONTAKT:

etyka@polpharma.com