Powrót

Odpowiedzialność za środowisko

Dbamy o harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym i podejmujemy wszelkie działania, aby zminimalizować wpływ produkcji na otoczenie.

Działania Polpharmy na rzecz zrównoważonego rozwoju obejmują między innymi:

  • stosowanie technologii nowoczesnych i przyjaznych środowisku,
  • ograniczanie ilości emitowanych zanieczyszczeń,
  • racjonalne gospodarowanie surowcami,
  • monitorowanie procesu produkcji i jego wpływu na środowisko,
  • edukację ekologiczną i promowanie proekologicznych zachowań. 

Posiadamy certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Środowiskowego i BHP, zgodny z międzynarodowymi normami ISO 14001, OHSAS 18001 i PN-N-1800, PN-EN 17025 (przejdź do sekcji Pobierz). Wdrożyliśmy polityki: Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Zrównoważonego Rozwoju Środowiskowego oraz Zarządzania Laboratorium (przejdź do sekcji Pobierz). Zintegrowany system umożliwia proaktywne identyfikowanie kwestii dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa, a także wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań zgodnych z wymogami prawnymi i najlepszymi praktykami stosowanymi w Unii Europejskiej.

Szczegółowe kierunki działania określają deklaracje zasad:

  • Zielonego Procesu – optymalizacja i poprawa wydajności procesów technologicznych i pomocniczych,
  • Zarządzania Rozpuszczalnikami – minimalizacja zużycia oraz stosowanie jak najmniej uciążliwych rozpuszczalników,
  • Zarządzania Odpadami – ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz maksymalny recykling,
  • Eko–transportu – popularyzacja transportu publicznego, rowerowego oraz bezpiecznego i ekologicznego transportu towarów,
  • Bezpiecznej Floty – doskonalenie umiejętności bezpiecznej jazdy i udzielania pierwszej pomocy oraz wprowadzenie korporacyjnych standardów wyposażenia aut floty samochodowej.

Promujemy ekologiczny transport wśród pracowników i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko. W 2014 roku Polpharma Biuro Handlowe w Warszawie i Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA w Starogardzie uzyskały certyfikat Przyjazny Rowerom, tym samym dołączając do grona firm promujących zrównoważony transport rowerowy wśród pracowników. Dodatkowo Biuro Handlowe uzyskało prestiżowy certyfikat Zielone Biuro będący poświadczeniem ekologicznego podejścia w zarządzaniu budynkiem i zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska.

Oba Certyfikaty zostały przyznane przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Fundacja działa od 1991 roku i jest najbardziej doświadczoną organizacją ekologiczną w Polsce w zakresie wspierania inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Więcej na temat tego jak dbamy o środowisko naturalne w naszym Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronach 61-69.