Powrót

Zaangażowanie społeczne

Angażujemy się społecznie na wiele sposobów – poprzez działalność charytatywną, inwestycje społeczne i inicjatywy komercyjne w społecznościach. Wspieramy różnorodne inicjatywy i wiele grup beneficjentów w dwóch kluczowych obszarach: profilaktyka zdrowotna i wsparcie lokalnych społeczności.

Popularyzujemy zasady profilaktyki zdrowotnej wśród pacjentów i pracowników

Przykładamy szczególną wagę do popularyzacji profilaktyki zdrowotnej i wczesnego wykrywania chorób. Dbamy o to, by nasze kampanie edukacyjne były wyjątkowe, zapadające w pamięć, ale przede wszystkim – zrozumiałe i praktyczne.

Angażujemy się w rozwój społeczności lokalnych

Staramy się mieć pozytywny wpływ na rozwój społeczności poprzez liczne inicjatywy społeczne, edukacyjne, zdrowotne, kulturalne czy sportowe podejmowane we wszystkich lokalizacjach. Rozwijamy współpracę międzysektorową. Zachęcamy naszych pracowników do udziału w akcjach wolontariatu pracowniczego.

London Benchmarking Group

Korzystamy z metodyki LBG, ponieważ chcemy popularyzować najbardziej wartościowe rozwiązania w zakresie CSR. Chcemy coraz lepiej wykorzystywać posiadane zasoby i pomagać w jeszcze szerszym zakresie większemu gronu potrzebujących.

Przeczytaj więcej na temat naszego zaangażowania społecznego w Raporcie Społecznej Odpowiedzialności na stronach 27-33.