Powrót

O programie

Zasady działania programu

W 2006 r. Fundacja uruchomiła program stypendialny adresowany do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów.  Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu organizowanego przez Fundację raz na dwa lata. Nagrodą jest stypendium naukowe w wysokości 10 tys. zł. W przeprowadzonych już siermiu edycjach konkursu przyznano 57 stypendiów.

Jak przystąpić?

Doktorantów do udziału w konkursie rekomendują uczelnie, przy czym każda ma prawo zgłoszenia trzech kandydatów. Stypendia przyznaje zarząd Fundacji na wniosek Rady Naukowej.
Zgodnie z przyjętym formularzem oceny wniosku punktowane są:

  • założenia rozprawy doktorskiej (do 20 pkt.)
  • dotychczasowy dorobek (do 30 pkt.)
  • dotychczasowe publikacje (do 50 pkt.)

Uwzględniając te kryteria uczelnie są zobowiązane do ułożenia listy rankingowej zgłaszanych wniosków.

Aktualności

Laureaci poprzednich edycji

Beata Małachowska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Gabriela Starowicz

CM UJ Kraków

Michał Peller

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Marta Siernicka

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ariadna Zybek-Kocik

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Magdalena Paczkowska

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Karol Charkiewicz

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Ewelina Piktel

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dominika Czaplińska

Gdański Uniwersytet Medyczny

Karolina Wojtunik-Kulesza

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Jakub Antoniewicz
Gdański Uniwersytet Medyczny
Katedra Histologii
Kamil Bojarczuk
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Centrum Biostruktury, Zakład Immunologii
Piotr Garbacki
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Chemii
Marcin Magierowski
Collegium Medicum UJ
Wydział Lekarski Katedra Fizjologii
Tomasz Powrózek
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Lekarski, Pracownia Immunologii I Genetyki
Ewa Rojczyk-Gołębiewska
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarski, Zakład Histologii
Maciej Sałaga
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Lekarski, Zakład Biochemii
Nadia Sawicka-Gutaj
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Wydział Lekarski II, Klinika i Katedra Endokrynologii
Artur Wnorowski
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wydział Farmaceutyczny, Zakład Biofarmacji
Marta Zielińska
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wydział Lekarski, Zakład Biochemii
Radosław Maksym
lekarz
WUM
I Wydział Lekarski
Studium Medycyny Molekularnej
Katarzyna Dzierzba
mgr inż.
UM Wrocław
Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej
Dariusz Suchy
mgr
Śląski Uniwersytet Medyczny
Studium Doktoranckie z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Anna Ronowicz
mgr
 Gdański Uniwersytet Medyczny
Katedra i Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej
Magdalena Koczkowska
mgr
Gdański Uniwersytet Medyczny
Katedra i Zakład Biologii i Genetyki
Ewa Gruszewska
mgr
UM Białystok
Wydział Farmaceutyczny
Zakład Diagnostyki Biochemicznej
Alicja Grudowska
mgr
Gdański Uniwersytet Medyczny
Zakład Enzymologii Molekularnej
Katarzyna Niemirowicz
mgr
UM Białystok
Wydział Lekarski Zakład Farmakologii Doświadczalnej
Ewa Pius-Sadowska
mgr inż.
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Wydział Lekarski z Katedra Fizjoterapii
Łukasz Kaczyński
mgr
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Wydział Lekarski, Katedra Biochemii Klinicznej
Zakład Diagnostyk
Maria Szubert
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł pracy doktorskiej:
"Ocena wpływu leczenia Danazolem na odpowiedź zapalną i angiogenezę u kobiet z endometriozą",
promotor- prof. dr hab. med. Jacek Suzin
Marta Szumilak
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł pracy doktorskiej:
"Synteza i właściwości biologiczne bis-pochodnych poliamin alifatycznych",
promotor- prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak
Ewelina Stoczyńska-Fidelus
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Tytuł pracy doktorskiej:
"Rola heterozygotycznych mutacji genu TP53 w procesie nowotworzenia",
promotor- dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr Rieske
Małgorzata Geszke-Moritz
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Tytuł pracy doktorskiej:
"Synteza stabilnych i nie zawierających kadmu kropek kwantowych skoniugowanych z kwasem foliowym w celu wykrywania i obrazowania komórek nowotworowych",
promotor- prof. dr hab. Janina Lulek
Paweł Mach
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie
Tytuł pracy doktorskiej:
"Wartość kliniczna oznaczenia sHLA-G w surowicy krwi u kobiet z rakiem jajnika oraz z endometriozą w jamie otrzewnej",
promotor - dr hab. med. Łukasz Wicherek
Joanna Bogusławska
Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Tytuł pracy doktorskiej:
"Rola 3'UTR i mikroRNA w zaburzeniach ekspresji jodotyroninowej dejodynazy typu I w raku nerki typu jasnokomórkowego (ccRCC)",
promotor- prof. dr hab. n. med. Alicja Macke-Nauman
Anna Kozieradzka
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Tytuł pracy doktorskiej:
"Czynniki wpływające na 5-letnie rokowanie chorych z zawałem serca leczonych pierwotną przezskórną interwencją wieńcową",
promotor - prof. dr hab. Włodzimierz Jerzy Musiał
Magdalena Rogalska
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Danuta Dudzik
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
Samodzielny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Wojciech Fendler
Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Renata Ewa Perlikowska
Zakład Chemii Biomolekularnej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Mateusz Adamski
Katedra Neurologii
Klinika Neurologii Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Gach Agnieszka
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Kocbuch Katarzyna
Akademia Medyczna w Gdańsku
Nocuń Marek
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Szczepankiewicz Aleksandra
Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Żelaszczyk Dorota
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum w Krakowie