Benodil zawiesina do nebulizacji 500 mcg/ml x 2ml x 20

BLOZ: 3193161
EAN: 5909991283698

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

  • Benodil, 0,125 mg/ml, zawiesina do nebulizacji
  • Benodil, 0,25 mg/ml, zawiesina do nebulizacji
  • Benodil, 0,5 mg/ml, zawiesina do nebulizacji

Budesonidum