Назад

Фармацевтический завод АО Польфарма

ул. Пеплинская 19
83-200 Старогард-Гданьский
(ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański)
Польша (Polska)
тел. +48 58 563 16 00
факс +48 58 562 23 53
www.polpharma.pl

Окружной суд г. Гданьск, 7-й Коммерческий отдел
Номер в Национальном судебном реестре (KRS) 0000127044 | Идентификационный номер налогоплательщика (NIP) 592 02 02 822 | Стартовый капитал 100 207 830,00 польских злотых (полностью оплачен)

Фармацевтический завод АО Польфарма

Завод-изготовитель в Духнице
Духнице, ул. Ожаровска 28/30
05-850 Ожарув-Мазовецкий
(Duchnice, ul. Ożarowska 28/30, 05-850 Ożarów Mazowiecki)
Польша (Polska)

tel. +48 22 721 90 00
fax +48 22 721 90 01

Фармацевтический завод АО Польфарма

Завод-изготовитель в Нова-Дембе
ул. Шиповского 1
39-460 Нова-Демба
(ul. Szypowskiego 1 39-460 Nowa Dęba)
Польша (Polska)
tel. +48 15 846 54 00
fax +48 15 846 54 54

Торговый офис Польфарма

ул. Бобровецкая 6
00-728 Варшава (ul. Bobrowiecka 6 00-728 Warszawa)
Польша (Polska)
tel. +48 22 364 61 00
fax +48 22 364 61 02
www.polpharma.pl

Окружной суд г. Варшава
Номер в Национальном судебном реестре (KRS) 0000043523| Идентификационный номер налогоплательщика (NIP) 525 21 13 462 | Стартовый капитал 6 187 000,00 польских злотых (полностью оплачен)

Контакты

Форма для связи

Представительства

Latvia, Lithuania

18, E. Ozeskienes St.
LT-3000 Kaunas
Lithuania
tel. +370 373 251 31
fax +370 373 251 31
www.polpharma.lt

Belarus

7 - 409, Bechterewa St.
220026 Mińsk
Belarus
tel. +375 172 91 59 98
fax +375 172 91 59 98
www.by.polpharma.com 

Ukraine

8, Illinskaya Str., 11 entrance, floor 5
04070 Kiev
Ukraine
tel. +380 44 498 90 07
fax +380 44 498 93 87
www.polpharma.ua 

Kazakhstan

Al-Farabi ave. 17/1 
Business center “Nurly Tau” 5B, 19th floor
050013 Almaty
Kazakhstan
tel. +772 73 111 289-298
fax +772 72 584 348
www.kz.polpharma.com

Russia

Polskie Lekarstva LLC
Kosmodamianskaya Naberezhnaya 52, bld 5
115054 Moskwa
Russia
tel. +74 95 721 36 97 (98)
+74 95 231 79 76
fax +74 95 723 72 89
www.polpharma.ru 

Uzbekistan

Chekhov St. 32
100031 Tashkent
Uzbekistan
tel. +998 711 403 026/027
www.uz.polpharma.com

Azerbaijan

Caspian Business Centre
Dj. Djabbarli St. 44
Baku Az 1065
Azerbejdżan
tel./fax +994 12 497 07 15
www.az.polpharma.com

Georgia, Armenia

проспект Пекина33, кв. 4.

0160 Tbilisi

Georgia
tel.: +995 32 2 140 170
www.ge.polpharma.com
www.am.polpharma.com

Czech Republic

Organizační Složka
Květnového vítězství 332/31
149 00 Praha - Chodov
Czech Republic
tel: +420 272 656 940
fax: +420 272 681 435
e-mail: office.cz@polpharma.com
www.cz.polpharma.com

Bulgaria

Польфарма Bulgaria
85 “Z” Simeonovsko shousse blvd,
Office center Magnolia,
entrance B, floor 5, office 10
1700 Sofia, Bulgaria
www.bg.polpharma.com

Vietnam

59 A Ly Thai To Street
th floor, 425 Room
Hoan Kiem District, 
Hanoi

Члены Группы Польфарма

Medana Pharma S.A.

ul. Władysława Łokietka 10
98-200 Sieradz
tel. +48 43 829 92 00
fax +48 43 829 92 05
www.medana.pl

Polfa Warszawa S.A.

ul. Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa
tel. +48 22 691 39 00
fax +48 22 691 38 27
www.polfawar.com.pl

 АО «ХИМФАРМ»

Филиал в г.Алматы
Республика Казахстан, 050013
г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 171
ПФЦ «Нурлы Тау»
Блок 5б, 19 этаж
Тел/Факс.: +7 (727) 3121833
Web-site: www.santo.kz 
Email: santo@santo.kz 


 

Cтратегический партнер

АКРИХИН - Адрес компании в Старой Купавне

142450, Московская область,
Ногинский район, Старая Купавна,
улица Кирова, дом 29 
Тел.: + 7 (495) 702-95-06
Факс: +7 (495) 702-95-03
E-mail: akrikhin@akrikhin.ru 
www.akrikhin.ru 

АКРИХИН - Адрес компании в Москве

Бизнес-центр «Риверсайд Тауэрз»
115054, Россия, Москва,
Космодамианская набережная,
дом 52, строение 5, 6 этаж 
Тел.: +7 (495) 721-36-97
Факс: + 7 (495) 723-72-82
E-mail: info@akrikhin.ru 
www.akrikhin.ru

Farmaprojects

Carrer Provença 392, 6ª Planta 
08025 Barcelona - Spain
tel.: +34 93 508 0500
fax: +34 93 508 0501
http://www.farmaprojects.com/aboutus/contact/

Свяжитесь с нами. Мы здесь для того, чтобы помочь с любым возникшим у вас вопросом.

* - поля обязательные для заполнения

Informacja o administratorze danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) informujemy, iż:

[Administrator i inspektor danych osobowych, dane kontaktowe]

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000127044, przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5920202822, REGON 190929369, kapitał zakładowy: 100.207.830 złotych, opłacony w całości („Administrator”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), ul. Pelplińska 19 lub telefonicznie – pod numerem telefonu + 48 58 563 16 00
 3. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Michał Sobolewski z którym może się Pan/Pani skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, pisząc na adres Zakłady Farmaceutyczne ”Polpharma” S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim (83-200), adres do korespondencji: ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa lub na adres e-mail iod@polpharma.com lub telefonicznie – pod numerem + 48 22 364 63 11.

[Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
  1. komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego (formularz dostępny pod adresem: https://www.polpharma.pl/firma/kontakt/) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest komunikacja z osobą, która zainicjowała kontakt z Administratorem;
  2. ewentualnie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Panią/Panem a Administratorem - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.
  3. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do nawiązania kontaktu z Administratorem (nie podanie danych skutkuje niemożliwością udzielenia odpowiedzi przez Administratora).

  [Kategorie odbiorców danych osobowych]

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Medana Pharma S.A. z siedzibą w Sieradzu, Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze.
  2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
  3. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

  [Okres przechowywania danych]

  1. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z Panią/Panem w związku z Pani/Pana wiadomością przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź do czasu wniesienia sprzeciwu – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.
  2. Po upływnie powyższego okresu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  [Prawa]

  1. Przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych Pani/Pana dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych osobowych.
  2. W celu skorzystania z praw wymienionych powyżej należy skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2 i 3).
  3. Nadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Michał Sobolewski
Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6
00-728 Warszawa
T: +48 22 364 63 11
dpo@polpharma.com