Powrót

Gotowe formy leków

Opracowujemy dossier własnych produktów generycznych, dla których oferujemy zarówno sprzedaż licencji, jak i dostarczanie na potrzeby wewnętrzne lub na zewnątrz.

Nasze doświadczenie, obejmujące ponad 20 lat współpracy z podmiotami zewnętrznymi, pozwala nam oferować pełne wsparcie w zakresie rejestracji i własności intelektualnej, strategię 2x2 dla produktów mających szansę zyskać dużą popularność, pomyślne wdrożenie przy minimalnym ryzyku i stałą optymalizację ceny.

Dokumentacja rejestracyjna dla leków gotowych jest sporządzana w formacie CTD zgodnie z wymogami obowiązującymi w UE.

Produkty z dossier w formacie CTD spełniające wymogi UE

  • Wiedza i doświadczenie w zakresie rejestracji leków
  • Pełne wsparcie w opracowaniu strategii rejestracji
  • Usługi dotyczące zapewniania jakości i nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (PSUR)
  • Dogłębna znajomość zagadnień dotyczących własności intelektualnej
  • Partnerstwo oparte na strategii win-win

Kontakt w sprawie OUT-LICENCINGU

email: infoFDF@polpharma.com